۱۱ اسفند ۱۳۸۸

لاسه‌نگیی

ئه‌م جاره‌ش ناتمرم
له‌ ڕۆخی ئه‌م ساته‌دا
که‌ دژوار‌ه‌ بۆ ‌مان
ئاسانیشه‌‌ بۆ نه‌مان

له‌ لاسه‌نگیی ژیان و نه‌ژیانه‌
که‌ ئاسانه‌
ئه‌مجاره‌ش نه‌تمرم

‌ نه‌مانم که‌ ئاسانتره‌ له‌ مان
له‌ دۆخی ئه‌م ناله‌باره‌دا
دژواریشه‌ بۆتمرم

هیچ نظری موجود نیست: